Przejdź do treści

Wykaz kontroli w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku przeprowadzonych przez upoważnione organy w 2017 roku.
 

Lp.

Termin kontroli 

Podmiot 
kontrolujący

Zakres kontroli

Dokumentacja

1.

11.09. - 11.10.2017r.

Wydział Nadzoru Urzędu Miasta Szczecinek

Kontrola zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w 2016 roku.

Protokół z kontroli dostępny w Kancelarii OSiR