Przejdź do treści

 

                                                  OGŁOSZENIE
                      sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku działając na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017.729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, ogłasza sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie podania do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, do dnia  29 grudnia 2017r. do godz. 10.00. Składnik majątku można obejrzeć w godzinach pracy OSiR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składników proszę
o kontakt z Panią Joanną Kraczek pod nr telefonu 94 3721091 wew. 31. 
                                                                        DYREKTOR  OSIR W SZCZECINKU
                                                                                    Maciej Makselon
 

 

Załącznik nr 1 - Wykaz zbędnego sprzętu

212 KBPobierz na dysk