Przejdź do treści

                   Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku


                                            ogłasza przetarg

na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, ciągników rolniczych marki: Farmtrac Tractors Escort 350 o numerze rejestracyjnym ZSZ C718 oraz Ursus C-360 3P o numerze rejestracyjnym KOC 873K, stanowiących własność Miasta Szczecinek - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.


Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018r. o godz. 11.00.

Lista ofert na zakup ciągnika Ursus c-360 3-P o nr rej. KOC 873K

804 KBPobierz na dysk

Lista ofert na zakup ciągnika Farmtrac Tractors Escort 450 o nr rej. ZSZ C718

745 KBPobierz na dysk

Informacja dotycząca płatności wadium

0.9 MBPobierz na dysk

Ogłoszenie

1.9 MBPobierz na dysk

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

52 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

57 KBPobierz