Przejdź do treści

PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU NA 2018 ROK

Dz

Roz

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

230 000,00

5 564 600,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

230 000,00

4 434 800,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

0,00

457 200,00

 

92605

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

0,00

168 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

0,00

504 600,00

Ogółem

230 000,00

5 564 600,00