Przejdź do treści

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Klubu Sportów Walki z siedzibą w Szczecinku przy ul. Piłsudskiego 3 na realizację zadania publicznego pn. "Trening czyni Mistrza", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

Oferta

0.9 MBPobierz na dysk

Wynik

480 KBPobierz na dysk