Przejdź do treści

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z póżn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2022 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wyniki

295 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie konkursu na sport seniorów w 2022 roku w zakresie piłki nożnej

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Karta oceny indywidualnej ofert

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Formularz aktualizacji kalkulacji kosztów realizacji zadania

22 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Formularz aktualizacji harmonogramu realizacji zadania

18.0 KBPobierzPodgląd pliku