Przejdź do treści

PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU NA 2022 ROK

Dz

Roz

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

230 000,00

6 598 750,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

230 000,00

5 400 000,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

0,00

573 750,00

 

92605

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

0,00

235 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

0,00

390 000,00

Ogółem

230 000,00

6 598 750,00