Przejdź do treści

Rejestry

  • Zarządzeń Dyrektora - rejestr ogólnodostępny, prowadzi Kancelaria Ośrodka
  • Petycji- rejestr prowadzi Kancelaria Ośrodka
  • Zbiorów danych osobowych - rejestr ogólnodostępny, prowadzi Kancelaria Ośrodka
  • Skarg i wniosków - rejestr prowadzi Kancelaria Ośrodka