Przejdź do treści

2008

Zarządzenia Dyrektora OSiR - 2008r.

Zarządzenie nr 13/2008 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym zbioru danych osobowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

83 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 12/2008 z dnia 17 listopada 2008r.w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 11/2008 z dnia 29 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji wykonania przebudowy boiska zapasowego boiska trawiastego wraz z instalacją nawadniającą na terenie OSiR.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę autobusu.

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 9/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowę trawiastego boiska piłkarskiego wraz z instalacją nawadniającą na terenie OSiR.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 7/2008 z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji d/s rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie obozów dla dzieci i młodzieży w okresie letnim 2008.

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 8/2008 z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie terminów szkoleń okresowych BHP pracowników.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego OSiR.

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy.

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej.

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 2/2008 z 3 marca 2008r. w sprawie ustalenia cen na usługi kserograficzne i komputerowe.

71 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku