Przejdź do treści

Podstawy prawne działania

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku .