Przejdź do treści

Zadania OSiR

Ośrodek realizuje zadania samorządu  terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazne obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne stanowiące mienie komunalne.

Do podstawowych zadań  Ośrodka należy:

 1. Utrzymanie i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych.
 2. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.
 3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań organizacyjnych, technicznych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania i integracji społecznej.
 4. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych.
 5. Zabezpieczenie własciwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
 6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.
 7. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
 8. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.
 9. Promowanie walorów turystycznych Miasta Szczecinek i okolic.
 10. Prowadzenie działalności w zakresie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, organizowanie i prowadzenie pól namiotowych, ścieżek zdrowia, lodowisk, kąpielisk oraz stanicy wędkarskiej i wyciągu nart wodnych.
 11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wyczowawczej w zakresie realizacji i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. 
 12. Prowadzenie "Akademii Piłkarskiej" dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych związanych z piłką nożną.
Obiekty sportowe i rekreacyjne będące w zarządzie Ośrodka:
 1. Miejski Stadion piłkarski im. Kazimierza Czesława Lisa przy ul. Piłsudskiego 1, obejmujący 2 płyty trawiaste: główne oraz boczne.
 2. Boisko boczne "Lechia" z płytą trawiastą wraz z urządzeniami do sportów lekkiej atletyki przy ul. Piłsudskiego 3.
 3. Hala sportowa "Ślusarnia" przy ul. Piłsudskiego 5.
 4. Hala sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do plażowej piłki siatkowej przy ul. Słowiańskiej 2.
 5. Hala sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni tartanowej przy ul. Jasnej 2. 
 6. Hala sportowa wraz z bieżnią tartanową i skocznią w dal przy ul. Wiatracznej 5.
 7. Hala sportowa przy "SP-7" z segmentem lekkoatletycznym: bieżnią i skocznią w dal oraz siłownią przy ul. Krakowskiej 1.
 8. Boisko tartanowe wielofunkcyjne przy Pl. Młyńskim/ul. Pomorskiej.
 9. Boisko trawiaste przy ul. Sójczej (Trzesieka).
 10. Boisko trawiaste przy ul. Polnej (przy SP-7).
 11. Wyciąg nart wodnych przy ul. Mickiewicza 22.
 12. Stanica wędkarska przy ul. Kilińskiego.
 13. Plaże miejskie: przy ul. Mickiewicza 22 i przy ul. Kilińskiego.
 14. Plac rekreacyjno-koncertowy przy ul. Kołobrzeskiej.
 15.