Nazwa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku
Powiat szczecinecki
Województwo zachodniopomorskie
Adres 78-400 Szczecinek, ul. Piłsudskiego 3
Kontakt tel. (94) 37 210 91 lub 92
 fax. (94) 37 434 02
 e-mail: osir@osir.szczecinek.pl
 skrytka ePUAP: OSiR_Szczecinek/SkrzynkaESP/
NIP 673-18-23-392
Regon 000330246
Budżet na 2024 rokdochody:300.000,00 zł
wydatki:7.037.000,00 zł
Konto bankowe Bałtycki Bank Spółdzielczy w Jastrowiu O/Szczecinek
nr konta: 93 8935 0009 1300 4761 2000 0010